Verslag kenniscafé november

  1. ...
  2. /Verslag kenniscafé...

Door Judith

Je hebt wel wat gemist donderdagavond 25 november bij het kenniscafe in de nieuwebieb Almere.
3 personen die elk nieuwe ontwikkelingen in een overzichtelijk praatje van  twintig minuten  neerzetten. Dan 10 min vragen beantwoorden en omlijst door Latin-Jazz muzikale intermezzo's van 'n vijftal jonge mensen(The LatinSoulTrain)
 
Eerste spreekster was Threes Smijs van de Open Universiteit en docent aan de universiteit van Leiden. Ze vertelt over nanotechnologie, ze vertelt wat over 't vakgebied en toepassingen die jaarlijks in de industrie gebruikt en geproduceerd worden. Ieder jaar verdubbelend in hoeveelheid,[ongeveer zoals een kankergezwel(opmerking van de redacteur). Onbekend is nog hoe zich dit in het miljeu gaat verspreiden via de waterkringloop en de lucht die we inademen, maar voorstellingen ervan worden meestal onmiddellijk weerlegd ivm praktische economische argumenten.....
 
Nanometers zijn wiskundig zowel in twee als in drie dimensies te omschrijven: digitaal en als deeltje (corpusculair): dan is de oppervlakte groter dan het volume en analoog: dan valt er een deeltje buiten de omschrijving en is het vanuit de stralingsgolfvorm te beschouwen als een onderdeel van licht....als ik het tenminste goed begrepen heb...
 
De tweede spreekster is Inge van Helvoort, werkzaam aan de VU bij het radiologisch Lab o.a.voor de personeelsbescherming tegen gevolgen van röntgenstraling en radiotherapie. Ze vertelt over DNA-beschadiging en de pogingen om die te minimaliseren d.m.v. gebruik van andere soorten straling. Er bestaan zowel ioniserende als niet-ioniserende straling. Halfwaardetijd kwam nog ter sprake i.v.m. de opslag van dit nucleaire afval.
 
Een opmerking uit de zaal  ging over het feit dat ziekenhuisafval veel  milieubelastender was nog dan dat van de kerncentrale zelf, getuige de administratie van Cofra in Borsele. Gemiddelden en stapeling in en van  lichaamscellen  kwamen ter sprake als gevarenzone. Daar werden we  wel even stil van...
 
De derde spreker Rienk van Grondelle vertelde over  fotosynthese en chlorofyl wat tot het ontwerpen van biobrandstof had uitgenodigd; maar deze dan liever uit algensoep gewonnen want op het land wordt dat te kostbaar. Plantjes hebben hun energie nodig om de soort in stand te houden, zoals alle creatie. Er blijken nanoseconden te bestaan; nieuw jargon voor flitsen van licht pico- en fentosecondes; hierin kunnen weer gegevens uitgedrukt   waardoor de wetenschap geïndustrialiseerd kan gaan produceren binnen 
Structuren. Gelukkig blijkt er ook zoiets als een wanordelijk medium te bestaan; op de grens van eiwit en mineraal binnen metabole processen.
 
De langzame kruising van gewassen zoals bijvoorbeeld bij mais is ontstaan, wordt nu in sneltreinvaart afgedwongen in deze voedselindustiële werkvormen om de mens van voeding en/of energie te voorzien. In Berkeley, USA zijn daartoe grote  persoonlijke investeringen gedaan. Nederland houdt zich tot nog toe opvallend afzijdig. Wie weet hebben wij nog wat beters in petto...