Nieuwsarchief

  1. ...
  2. /Nieuwsarchief

Seniorenstad gaat toch niet door
In de Noordoostpolder komt voorlopig geen speciale stad voor senioren. De initiatiefgroep zet het plan in de ijskast wegens de slechte ontwikkelingen op de woningmarkt. Volgens de plannenmakers bestaat er nog wel voldoende belangstelling onder 55-plussers om te gaan wonen in de naar hun behoeften aangepaste stad, maar heeft 'het woonconcept een aantrekkende woningmarkt nodig om kans van slagen te hebben'. Bron: ANP

Joris van Casteren: 'Ik hou van Lelystad, mijn stad'
De herinneringen aan vroeger komen meteen boven als Joris van Casteren voor de parkeergarage aan het Agoradek, het symbool van het betonnen Lelystad, staat. Aan die fietsendief die flink te grazen werd genomen door een medewerker van fietsenwinkel Mehrens, aan de hoge fietsroute die er vroeger was, aan de stille hoekjes waar je kon blowen en vooral aan de winkelwagentjes, die je los kon krijgen met een lipje van een bierblikje en waarvan er dus tientallen door de stad zwierven. Van Casteren (32) heeft een boek vol herinneringen aan de stad van zijn jeugd gepubliceerd. 'Lelystad' is de titel. Een jeugd die toevallig samenviel met de slechte jaren van Lelystad, de stad die niet uitgroeide tot wat velen hadden gehoopt.

Lees verder

 

Conclusies Nationale Waterconferentie 2008 
De Nationale Waterconferentie op 24 en 25 september 2008 heeft vrijwel eensgezind geresulteerd in enthousiasme voor slimme uitvoering van het gros van de aanbevelingen van de Deltacommissie en voor actieve participatie in gebiedsontwikkelingen. De watersector verkeert weliswaar nog in een fase van transitie van de oude naar de nieuwe eeuw, maar voorbeelden van het nieuwe ontwikkelingsgerichte werken zijn er inmiddels overduidelijk. Het varieert van een innovatieve zandmotor voor de Zuidhollandse kust die door marktpartijen vanaf 2010 wordt gerealiseerd tot een risicodragende en breed erkende participatie van het waterschap in de Bloemendalerpolder. Unaniem is gedeeld dat brede maatschappelijke steun voor het nieuwe ontwikkelende en participatieve waterbeheer essentieel is. De zorg voor water en de kansen met water moeten in de harten en hoofden van Nederlanders besloten liggen, willen we kunnen rekenen op voldoende politieke steun voor koersvastheid en de noodzakelijke middelen. Naast de euforie zijn vijf actuele kwesties benoemd.

Lees verder

 

Masterplan voor centrum Almere Buiten is goedgekeurd 
De wijziging in het masterplan voor het centrum in Buiten is goedgekeurd. De wijziging maakt het onder meer mogelijk dat er een grotere ondergrondse parkeergarage komt onder de nieuwe C1000. Ook kan door deze wijziging het winkelblok aan het Noordeinde, waar grillroom De Pyramide, gaycafé M'n Ex en de Playworld zijn gevestigd, worden gesloopt. Daar komt een nieuw pand voor in de plaats, waar vierduizend vierkante meter extra winkeloppervlakte ontstaat. 

Lees verder

'Waar is de moed van Almere?'
"De durf en moed die Almere in de beginjaren van haar bestaan heeft getoond, ontbreken op dit moment. Er is een soort tobberigheid ontstaan, door het steeds benadrukken van problemen. De gemeente moet zich er juist op richten deze problemen krachtig op te lossen. Het ontbreekt de stad aan elan, aan enthousiasme", stelt bijzonder hoogleraar Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden van de Universiteit van Amsterdam, Arnold Reijndorp. Sinds 2005 bekleedt de stadssocioloog de Han Lammersleerstoel, die wordt gefinancierd door de gemeente. 

Lees verder

 

Nederland onder water 
Nederlanders leven met het water. Ze weten zich er goed tegen te beschermen, maar zijn aan de andere kant ook in staat van het water te genieten.

Deze serie documentaires van de NCRV laat zien op welke manieren natuurontwikkeling nu en in de toekomst wordt vormgegeven. De mensen die dagelijks hiermee bezig zijn vertellen hun verhaal en laten zien op welke manier de natuurontwikkeling wordt aangepakt. Een apart deel is gewijd aan Flevoland met aandacht voor het Markermeer en IJmeer en de initiatieven om dit gebied leefbaar te maken en te houden.

Lees verder

 

Lelystad moet naar Nieuw-Zeeland kijken
Hoe maakbaar is de identiteit van een stad of wijk? En welke rol kunnen gebiedsontwikkelaars daarin spelen? Inspiratie en discussie rond oude en nieuwe identiteiten, in het nieuwe NAW magazine (nr 29). De stedelijke identiteit is niet een statische toestand van zijn, maar een dynamisch proces van worden, staat te lezen in ‘De verbeelding van de stad’, een publicatie van DGW/NETHUR (2003). ‘Worden’, dat is waar Almere en Lelystad al ruim veertig jaar mee bezig zijn. Wat betekent dat voor hun identiteit? Alex van Oost (senior Adviseur Milieu en Stedelijke Ontwikkeling in Almere) en Jop Fackeldey (wethouder stadsontwikkeling, Lelystad) en Eduard Dirkzwager (Citymarketingbureau Merkator) geven hun visie. Zie ook: Stefan Dormans, Henk van Houtum en Arnoud Lagendijk, De verbeelding van de stad; de constructie van de stedelijke identiteit van Arnhem, Groningen, Maastricht en Tilburg (Nethur, 2003).

Lees verder

 

Provinciale Staten praten over toekomst Markermeer / IJmeer
Voor het eerst kwamen op donderdag 18 september ruim dertig statenleden uit de provincies Noord-Holland en Flevoland samen in Lelystad om te praten over de toekomstvisie voor het Markermeer en het IJmeer. Het dagelijks bestuur van de provincies heeft veelvuldig contact met elkaar over de gezamenlijke opgave, nu gaven ook de Staten aan dat zij samen betrokken willen blijven bij het proces.

Lees verder

 

WSF Flevoland Bulletin 3
Op 22 april is het derde WSF Flevoland Bulletin verschenen 'Almere: stad met cultureel erfgoed van allure'. De publicatie bevat de tekst van de tweede Hazelnootlezing die Hans Peeters op 8 mei 2007 heeft verzorgd. Hij schetst aan de hand van de vele archeologische vondsten en het veranderende landschap een verrassend beeld van het ‘oude’ Almere en zijn omgeving. Bovendien wordt en passant uit de doeken gedaan waar de Hazelnootlezing zijn naam aan te danken heeft.
De publicatie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen Bibliotheek Almere als uitvoerder van de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) Flevoland en de Stichting Historisch Almere. Het WSF Flevoland Bulletin kunt u per mail aanvragen of downloaden als PDF.

Picknick op uw favoriete plek
In een groeigemeente zijn in korte tijd veel mensen komen wonen en veel huizen gebouwd, veelal met voor- en achtertuin. Maar waar speelt het openbare leven zich af? Waar ontmoeten bewoners elkaar? Wat zijn de goed gebruikte openbare ruimten? Waar zijn de bewoners op een zonnige middag in het weekeinde en waar in de winter? Wat zijn de plekken die de nieuwe stad stedelijk maken?
De architectuurcentra van de groeigemeenten Houten, Almere en Haarlemmermeer nodigen bewoners uit voor een fotowedstrijd. Fotografeer de beste ontmoetingsplek in de stad! Het meest sprankelende plein, of het gezelligste bankje, het zonnigste muurtje of het beste trapveldje.
De wedstrijd eindigt op 15 juli 2008. De foto’s kunnen worden ge-upload op www.c-u-there.nl. Uit de inzendingen van de drie steden samen wordt één winnaar door het publiek en één winnaar door een vakjury gekozen. De winnaars krijgen een compleet verzorgde picknick aangeboden voor vier personen op hun favoriete plek. De beste foto’s worden getoond tijdens een reizende tentoonstelling in de drie groeigemeenten, van 16 september t/m 14 december 2008. Meer weten? Kijk bij c-u-there of CASLa.

Naar aanleiding van dit thema organiseert WSF Flevoland op 24 september een lezing van Mathias Lehner onder de titel 'Hechten aan een plek'.

Fotoverslag 'Lelijkste plek'
Op 27 april heeft WSF Flevoland een rondvaart door de 'lelijkste plek van Nederland' georganiseerd. De deelnemers konden aan de hand van groene (= prachtig), gele (= het voordeel van de twijfel) en rode kaarten (= lelijk) aangeven op welke wijze zij diverse plekken binnen almere beoordeelden. Een fotoverslag van deze rondgang is gemaakt door Geert van der Wijk. 

Lees verder

Papieren steden
Wat is de relatie tussen de vorm van een stad en een laag energieverbruik? John Roberts, directeur van Arup Energy, vertelde 8 april op uitnodiging van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de Stichting AIR het verhaal over zijn ervaringen met twee eco-steden: Waterfront City in Dubai en Dongtan Eco-City bij Shanghai.

Lees verder

Pretpark Almere Adventure World in onzekerheid
Attractiepark Adventure World is teleurgesteld in wethouder Adri Duivesteijn. De wethouder wil volgens initiatiefnemer Arno Geul niet de zekerheid geven dat het park in de plannen voor de kustzone voorkomen. Maandag maakte de wethouder bekend dat de ontwikkeling door Vesteda, Amvest of BPF/Bouwinvest gaat gebeuren. Deze ontwikkelaars moeten een plan inleveren en daar maakt de gemeente dan een keuze uit. Volgens Duivesteijn moet Adventure World maar met de drie beleggers om tafel en kijken of ze eruit kunnen komen.(Almere Vandaag, 23 april 2008)

Lees verder

Almere principles
Jacqueline Cramer, Adri Duivesteijn en William McDonough presenteerden woensdag 9 april de Almere Principles. Deze beginselverklaring ‘voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030’ werkt door in alle plannen voor de verdere groei van Almere. De Almere Principles bestaan uit zeven uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Ze zijn toegesneden op de situatie in Almere en ze bouwen voort op de bestaande kwaliteiten in de polderstad. Maar de Almere Principles kunnen ook betekenis hebben voor andere steden en regio’s die de ambitie hebben om duurzaam, leefbaar, gezond en aantrekkelijk te worden. In juni verschijnen de Almere Principles, met toelichting en achtergronden, in boekvorm. De publicatie wordt gepresenteerd op van de ‘Dag van de Architectuur 2008’ die wordt gehouden op 21 en 22 juni.

Lees verder

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.