Plus bibliotheek Flevoland

Studium Generale Almere

  1. Home
  2. /Studium Generale Almere

Investeer in jezelf!
Volg het Studium Generale Almere

Of je nu studeert, werkt of even pas op de plaats maakt, in de huidige kennissamenleving ontkom je er niet aan om je zelf te blijven ontwikkelen. Studium Generale Almere helpt je daar bij.

Studium Generale Almere
Studium Generale is de algemene naam waaronder universiteiten en enkele hogescholen colleges, lezingen, discussies en cursussen organiseren voor studenten die hun blik willen verruimen en willen investeren in hun eigen groei en ontwikkeling. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Studium Generale Almere is een initiatief van Windesheim Flevoland, CAH Vilentum en Plusbibliotheek Flevoland.

Leiderschap van waarde
‘Leiderschap van waarde’ is het eerste programma dat Studium Generale Almere aanbiedt. In een reeks van vier colleges over 'Leiderschap' staat per college één thema centraal. Dr. Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij hogeschool Windesheim Flevoland, verzorgt samen met 'leiders uit de praktijk' deze colleges over vormen van leiderschap.
   
Dienend leiderschap: luisteren, empathie tonen, zorg voor de mensen in je omgeving, je bewust zijn van jezelf en hoe je je verhoudt tot je omgeving. Dat zijn eigenschappen van een dienend leider. Nelson Mandela was de leider zoals iedereen zich die zou wensen.
Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, laat aan de hand van haar ontwikkeling en positie zien wat dienend leiderschap is. Lees verder....
 
Visionair leiderschap: intelligentie, creativiteit, charisma, de drang om te slagen, innovatief en de bereidheid om bestaande theorieën aan de kaak te stellen zijn eigenschappen die we aan visionaire leiders toeschrijven. Vaak wordt verwezen naar Steve Jobs, de oprichter van Apple. Niet alle visionaire leiders leiden een multinational. Wat maakt je tot een visionaire leider en hoe uit zich dat in iemands carrière?
Adri Duivesteijn, Eerste Kamerlid en ex-wethouder van Almere, spreekt over zijn passie, zijn gedrevenheid en het realiseren van zijn visie. Lees verder....
 
Inspirerend leiderschap: motiveren, inspireren, mensen aanspreken op hun eigen kracht, integriteit, vertrouwen en bezieling zonder het zakelijke uit het oog te verliezen, zijn enkele eigenschappen die passen bij een inspirerende leider. Denk aan de Dalai Lama of Jeff Bezos van Amazon. Aansprekende voorbeelden van inspirerende leiders; of moeten we het 'leiders van motivatie' noemen?
Eppo van Nispen tot Sevenaer werd via TROS, SBS, DOK Delft als directeur van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), propagandist van het lezen (van boeken). Hoe krijgt hij mensen zo ver? Lees verder....
 
Zakelijk leiderschap: sterk, effectief, daadkrachtig, resultaatgericht en ondernemend zijn labels die op zakelijk leiders worden geplakt. Richard Branson (oprichter van de Virgin Group) wordt als een succesvol zakelijk leider gezien. Maar zijn de scheidslijnen zo sterk? Of heeft een zakelijk leider ook iets van een visionair, een inspirator, een motivator en een dienaar? Dat is het werkelijke thema van dit college.
Leen Schaap is succesvol Flevolands ondernemer met een passie voor watersport. Toen hij 19 jaar was,  bouwde hij zijn eerste surfplank met composiet materialen. Op zijn 20e startte hij als zelfstandig ondernemer. Nu is hij eigenaar en zakelijk succesvol leider van Schaap Shipcare en Schaap Composites. Lees verder....


Voor wie
Studium Generale Almere is voor studenten van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Almere. Overige belangstellenden zijn eveneens welkom, voor zover plaatsen beschikbaar zijn.

Certificaat
Deelnemers die de volledige cyclus hebben gevolgd, ontvangen een certificaat van deelname.

Wanneer en waar
De colleges zijn gegeven op woensdagavonden:
23 april, 21 mei, 17 september en 8 oktober
Tijd: van 19.30 uur tot circa 21.30 uur.
Locatie: de nieuwe bibliotheek in Almere Stad, Stadhuisplein 101.

Inschrijven
De inschrijving is gesloten. Verzoeken om één van de resterende colleges bij te wonen kunnen worden gericht aan: info@plusbibliotheekflevoland.nl.

Informatie
Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@plusbibliotheekflevoland.nl.

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners Studium Generale

Studium Generale
is een initiatief van


 

Trailer KennisCafé