Collectie

  1. Home
  2. /Collectie

De speerpunten van de collectie van Plusbibliotheek Flevoland bestaat uit informatie over de onderwerpsgebieden Watermanagement en New Towns. De collectie bestaat onder meer uit boeken, tijdschriften, databanken en links naar informatieve sites. De boekencollectie en tijdschriften Watermanagement en New Towns vindt u in het stadstudiecentrum van denieuwebibliotheek in Almere Stad.

Via deze pagina krijgt u een indruk de Plusbibliotheek Flevoland collectie. Wilt u meer weten over onze  uitgangspunten bij collectievorming raadpleeg dan ons collectieprofiel.

Boekencollectie
Klik op één van de links om een overzicht te krijgen van de collectie Watermanagement of New Towns in denieuwebibliotheek Almere

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten worden doorlopend toegevoegd aan onze collectie. Klik op 'New Towns' of Watermanagement voor een overzicht van recent aangeschafte informatie.

Artikelen
Plusbibliotheek Flevoland heeft een collectie documenten over Watermanagement en New Towns bijeengebracht in de eigen catalogus. U kunt ze hier doorzoeken.

 

Loading

 


Databanken
Plusbibliotheek Flevoland biedt de mogelijkheid om een aantal dure en specialistische databanken bij  denieuwebibliotheek in Almere te raadplegen.

SubsidieTotaal is de meest complete databank over subsidies, projectfinanciering en fondsen met circa 2.000 direct te gebruiken regelingen over subsidiemogelijkheden in Nederland (provinciaal, nationaal en Europees).
Deze bron is in alle vestigingen van de nieuwe bibliotheek te Almere.
New Town Record is een databank met zowel publicaties als andere gegevens over het New Town programma in het Verenigd Koninkrijk. Het bevat onder meer 'masterplannen', belangrijke boeken, artikelen, kaarten, wetgeving, rapporten, interviews en foto's.
Deze bron is in de bibliotheek in Almere-Stad raadpleegbaar.
Urbadoc is een internationale bron, met verwijzingen naar ca. 700.000 documenten die met stedelijke en regionale ontwikkeling te maken hebben. Het bevat de volgende databases:
  • Acompline and Urbaline (Greater London Authority, UK)
  • Docet, Bibliodata (Archinet, Italy)
  • ORLIS, (Deutsches Institut für Urbanistik, Germany)
  • Urbamet, Pascal and Francis (Association Urbamet and INIST, France)
  • Urbaterr (Centro de Información y Documentación Científica, Spain)
Deze bron is in alle vestigingen van de nieuwe bibliotheek  raadpleegbaar.
NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.
Google Wetenschap biedt een eenvoudige manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekmachine. Bijvoorbeld artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen, voorpublicaties. Ook een databank als ScienceDirect wordt via Google Wetenschap toegankelijk gemaak.
Deze bron is voor iedereen raadpleegbaar.

 

Online tijdschriften
De collectie van Plusbibliotheek Flevoland bevat een groeiend aantal tijdschriften. Deze zijn te vinden in het stadstudiecentrum van denieuwebibliotheek in Almere, Stadhuisplein 101. Daarnaast zijn er ook een aantal tijdschriften over New Towns en Watermanagement via internet te raadplegen. 

Delta is het onafhankelijke weekblad van de TU Delft met een breed scala aan onderwerpen. Alle artikelen zijn online en ook het archief is gevuld en doorzoekbaar
Change Magazine is een magazine en een website met klimaatkennis als uitgangspunt en bevat artikelen en kritische beschouwingen over klimaatgevoelige onderwerpen.
Neerslag Magazine.nl is het electronische tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse vereniging van waterbeheerders NVA.
Tijdschrift voor Waterstaats-geschiedenis is een uitgave van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en verschijnt sinds 1922; de artikelen vanaf 1992 zijn online raadpleegbaar. 
Water in beeld verschijnt jaarlijks onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) en legt de voortgang vast van het integrale waterbeheer in Nederland en informeert de waterbeheerders, de minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer.

 

Zoekhulp

Aanwinsten collectie
U kunt onderstaande widgets ook toevoegen aan uw eigen weblog, Netvibes, iGoogle, etc.