Plus bibliotheek Flevoland

New Towns

Watermanagement

KennisCafé 26 november- Bildung
Voor het woord 'Bildung' bestaat geen goede Nederlandse vertaling. Vrij vertaald gaat ‘Bildung’ over talentontwikkeling en persoonlijke ontplooing.  Vanaf de jaren 60 werd Bildung verdrongen door Ausbildung (beroepsgerichte vorming). Bij Bildung gaat het niet alleen om de verwerving van algemene kennis, maar ook het vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Hierover gaan we in gesprek met Jeroen Lutters, Juliette Walma van der Molen en Karijn Helsloot. Lees verder....

Nieuws

Meer

Aanwinsten

Nieuws

Meer

Aanwinsten

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Agenda

Trailer KennisCafé

Partners

Flevomeer bibliotheek